Eerste windturbines binnenkort in bedrijf; inregelen vergt nog enige tijd

De eerste windturbines van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer hebben eerste proefrondjes gedraaid en worden binnenkort in bedrijf genomen. Dat gebeurt langs de lijn DEE-1 (in het zuiden) en OM-2 (in het noorden). De bouw en aansluiting van de overige windturbines gaat gestaag verder. Komende zomer wordt de bouw van het windpark afgerond en moeten alle 45 windturbines elektriciteit leveren.
Het in bedrijf nemen van de windturbines betekent dat vanaf dat moment ook slagschaduw kan ontstaan. Ook zullen turbines vanaf dat moment geluid maken. Het optimaal inregelen van de turbines zal daarna aandacht krijgen. Dat optimaliseren kan enkele maanden duren.
Over het geluid en de slagschaduw zijn twee informatiepagina’s gemaakt die deze week verschijnen in De Schakel en Weekin Weekuit. De pagina’s zijn ook na te lezen op deze website.

Bekijk de websitepagina’s op deze site